AUTOMATICKÉ DÁVKOVAČE VŮNÍ

  Sprejové dávkovače vůní
Od osmdesátých let minulého století jsou všechny spreje plněny (tlakovány) inertními plyny, které nemají vliv na ozonovou vrstvu Země. I přesto tuto skutečnost ještě mnoho lidí vnímá pojem aerosol, jako nebezpečný a neekologický přípravek.
Věřte, že už tomu tak opravdu dávno není.
Sprejové vonné kompozice jsou dodávány v plechovkách různých velikostí, od 100ml až po 400ml podle toho, do jakých dávkovačů je chceme použít.
Používáme je všude tam, kde chceme udržet stabilní provonění oblíbenou vůní a nastavit si provoz její distribuce podle našich potřeb. Tyto typy sprejových vůní se vkládají do digitálně řízených automatických dávkovačů vůní, u kterých lze (podle tovární výbavy přístroje) různě nastavovat čas spouštění, vypínání, intervaly dávek atd.
I zde platí několik pravidel, které je dobré dodržovat při použití těchto osvěžovačů.
Dávkovač vůně se sprejovou náplní neumísťujeme nad dveře, jak tomu bohužel velmi často bývá.
Naopak vybíráme místo na protilehlé stěně, nikoli proti dveřím, ale zhruba do vzdálenosti jedné třetiny dílky místnosti viz obrázek
Osvěžovač by měl být vždy výše než 230 cm od podlahy místnosti
Spouštění dávkování nastavujeme zhruba půl hodiny před provozní dobou místnosti a poslední dávka by měla nastavena zhruba hodinu před zavírací dobou. Některé dávkovače disponují možností posílení dávky v určitém časovém úseku dne. Ty využíváme například v době, kdy je v místnosti čilejší pohyb (otvírání dveří atd.)
Kam se tyto dávkovače nehodí? Možná se bude někdo divit, ale například do hotelového provozu, konkrétně do míst ubikace. Důvod je nasnadě – v těchto místech je nežádoucí, aby se v pravidelných intervalech ozývalo cvakání, svist spreje, nebo pípání hlásiče přístroje, že dochází náplň nebo jsou slabé baterie. Takové pravidelné pípání na chodbě hotelu po půlnoci by vám hosté asi neodpustili.
Naopak je tento způsob provonění vhodný do kancelářských budov, kanceláří, škol apod., jednoduše všude, kde neruší zvuk dávkování.
Podle vytíženosti prostor se řídí i interval dávek, který je buď z výroby přednastaven na pevné intervaly např. 9, 18, 27, nebo si můžeme minutáž nastavit sami.
Typ, sytost a vydatnost kompozice ovlivňuje také interval dávek. Ve většině „běžných“ případů se pohybuje interval okolo 15 minut.
I v přídě profi sprejových náplní platí, že jsou oproti náplním pro domácnost vyráběny v daleko vyšších koncentracích. Je to z toho důvodu, že vytíženost osvěžovače v domácnosti je podstatně nižší než například v restauraci, nebo kancelářích.